Kiến Thức Về Moissanite

Sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho Kim Cương thiên nhiên 

  • Chất lượng đến 99% so với Kim cương Thiên Nhiên mà giá chỉ bằng 1/20
  • Dùng bút thử cho kết quả như Kim cương Thiên Nhiên
  • Vĩnh viễn không xuống màu, đục , mờ
  • Chiếu sáng vĩnh viễn
  • Độ cứng chỉ xếp sau duy nhất Kim cương Thiên Nhiên 9.25 Mohs
  • Chỉ số khúc xạ RI và độ chiếu thậm chí còn cao hơn cả Kim cương Thiên Nhiên
  • Chất lượng Màu và Độ Tinh Khiết đạt đên D – VVS1
  • Giác cắt hoàn hảo Excellent
  • Trên mỗi viên đều có đầy đủ mã số cạnh và chứng thư quốc tế
Bảng so sánh các chỉ số của đá quý
So sánh sự phân tán lửa giữa moissanite và kim cương thiên nhiên