Kiểm Định GIA và Những Thông Tin Bạn Cần Biết

Kiểm Định GIA là gì?

 Phòng kiểm định GIA (Gemological Institute of America) là một tổ chức nổi tiếng trên toàn cầu chuyên về kiểm định và xác nhận giá trị của đá quý, kim cương, và ngọc trai. GIA được thành lập vào năm 1931 và có trụ sở chính tại thành phố Carlsbad, California, Hoa Kỳ. Họ đã phát triển và đổi mới nhiều kỹ thuật và tiêu chuẩn trong ngành đá quý để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.
 Giá trị kim cương thông thường được bảo chứng bởi công ty khai thác đá quý. Tuy nhiên để trao đổi và định giá trong phạm vi rộng lớn hơn thì giấy kiểm định GIA sẽ có hiệu quả hơn

Nội dung ghi trên giấy kiểm định GIA

Mỗi viên kim cương khi kiểm định GIA sẽ được cấp một tờ phiếu ghi chép lại kết quả kiểm định. Tờ này sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • GIA Report Number: mã số được khắc lên cạnh viên kim cương để chứng nhận.
 • Shape and Cutting Style: Hình dạng mặt cắt viên kim cương.
 • Measurement: Kích thước viên kim cương
 • Carat weight: trọng lượng viên kim cương
 • Color Grade: màu sắc viên kim cương
 • Clarity Grade: độ tinh khiết
 • Cut Grade: chất lượng chế tác
 • Polish: độ hoàn thiện của viên kim cương
 • Symmetry: Độ bóng viên kim cương
 • Fluorescence: độ phát sáng của viên kim cương
 • Comment: chú thích riêng dành cho viên kiêm cương
 • Clarity Characteristics: đặc điểm nhận dạng riêng của viên kim cương
 • Proportions: các thông số thực tế của viên kim cương
 • Security Features: các thông số đảm bảo của viên kim cương