Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm

 Trang sức Kim Cương Thiên Nhiên, Kim Cương Lab Grown:
• Bảo hành làm mới miễn phí trọn đời
• Sản phẩm được bảo hành rớt hột tấm 6 tháng

 Trang sức Kim Cương Moissanite:
• Bảo hành làm mới miễn phí trọn đời
• Bảo hành trọn đời hột tấm bị rớt hoặc đục mờ
• Bảo hành trọn đời hột chủ đục, mờ (Không bảo hành trong trường hợp bị tác động ngoại lực)