Cam Kết Moissanite
  1. Bảo hành vĩnh viễn không đục, mờ, xuống màu 
  2. Đổi mới miễn phí nếu có bất kỳ lỗi gì từ nhà sản xuất